โลโก้ทะเบียน.com

ผลรวมเท่ากับ 1 ช่วยเสริมอำนาจบารมี เหมาะสำหรับคนที่มียศตำแหน่งหรือข้าราชการ

ผลรวมเท่ากับ 2 ช่วยเสริมด้านการงาน โดยเฉพาะงานด้านบริการ ค้าขาย และการเงินการธนาคาร

ผลรวมเท่ากับ 3 เหมาะสำหรับอาชีพในเครื่องแบบ

ผลรวมเท่ากับ 4 ช่วยเสริมให้มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

ผลรวมเท่ากับ 5 ช่วยเสริมให้มีความน่าเชื่อถือ การค้าขายดี และการขับขี่ปลอดภัย

ผลรวมเท่ากับ 6 ช่วยเสริมให้คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ สมหวังทั้งด้านการเงิน ความรัก

ผลรวมเท่ากับ 7 ช่วยส่งเสริมความรุ่งเรืองให้กับคนทำอาชีพเกษตรกร

ผลรวมเท่ากับ 8 ช่วยส่งเสริมให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง คนยกย่อง บูชา

ผลรวมเท่ากับ 9 ช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง